Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektörünün Gelişimi

Dünya genelinde ihtiyaç duyulan enerji oranı her sene %5 oranında artıyor. Bu ihtiyaç artışına karşılık olarak kaynaklar ve rezervler de hızla tükeniyor. Önümüzdeki 100 yıl içinde tüm yakıt rezerv kaynaklarımız tamamen tükenecek. Bu durum öngörülebilen bir durumdur. Petrol kömür ve doğalgaz kaynakları önümüzdeki 100 yıl içinde tamamen tükenecek. Son 500 yıla oranla kıyaslandığında fosil kaynakları sanayinin bilim ve teknolojinin hızla gelişimine paralel olarak hızla tüketilmektedir.

Yapılacak iş nedir?

Durumun bu kadar kötü olması bizleri yepyeni önlemler almaya itmektedir. Dünya yaşlanıyor ve dünyanın kaynakları hızla tükeniyor. Yapılacak iş kirliliği önleyecek yenilenebilir enerji kaynaklarını keşfetmek ve bunları kullanmak için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Günümüzün kirletilen dünyasında temiz enerjiye ihtiyaç artmıştır.

Hangi kaynaklardan faydalanabiliriz?

Ülkemizde ve dünyada kaynağı tükenmeyen temiz enerji kaynakları var.

  • Biyokütle
  • Hidrolik
  • Rüzgar Enerjisi
  • Güneş Enerjisi

Gelişmiş ülkelerde daha şimdiden yapılan araştırmalar ve istatistikler gösteriyor ki 2070 yılında kullanılan enerjinin yüzde 70’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacak.

Güneş Enerjisi sektör olarak 2050 yılında 5 trilyon dolar ticaret hacmine sahip olacak.

Ülkemiz yeryüzünde bulunan ülkelerle kıyaslandığında yer altı yer üstü zenginliği toprak ve su zenginliği açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır. Atalarımızdan bize kalan bu zenginlik bir takım güçlerin elindedir. Büyük bir istihdam ile bu kaynaklar en verimli şekilde kullanılarak bin yıllar boyunca tüm medeniyetlerin önünde yürümemizi sağlayabilir.

Ülkemizde yenilenebilir Kaynaklar nelerdir?

Yer altı ve yer üstü zenginlik kaynakları bakımından nerede ise sınırsız zenginliğe sahip olan ülkemizde ;

Rüzgar Enerjisi

Güneş Enerjisi

Jeotermal enerji

Gibi enerjiler için sınırsız potansiyele sahiptir. Bu yüksek potansiyel temiz enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilecek uzman eğitimli insanlarımızı yetiştirmek ve bu alanda yeni keşifler için desteklemek; bulunan formülleri uygulamak için büyük paralar harcayarak tüm kaynaklarımızı en kısa sürede temiz enerji kaynaklarına çevirerek kendi kendini yenileyen enerji kaynaklarına Yönelmeliyiz.

Bütün liselerde ve üniversitelerde meslek yüksekokullarında yukarıda sayılan 3 yenilenebilir temiz enerji kaynaklarını tanıtıcı eğitici dersleri yoğun olarak vererek taze beyinleri bu alana yöneltmeli ve bu konuda mevcut kaynaklarımız tükenmeden ciddi adımlar atmalıyız.

Yenilenebilir temiz enerjiler hakkında yediden yetmişe tüm halkı bilinçlendirmeli ve tüm mühendislik-mimarlık fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında ve teknik liselerde zorunlu ve yoğunluklu dersler vererek bu konuda istihdam edilecek teknik elemanlar yetiştirmeliyiz.

Bu kaynakların hayata geçirilmesi şüphesiz belli bir süreci zorunlu kılar. Bu süreç içinde bilinçlendirilen halk; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirilmeli ve teşvik edilmeli.

Güneş Enerjisi:

Ülkemiz güneş enerjisinden istifade edilebilecek en verimli ülkelerin başındadır. Güneş enerjisi kullanılarak elektrik elde etmek ve tüm ülkenin elektrik enerjisini karşılayabilmek mümkündür. Bunun için gelişmiş ülkelerden önce güneş enerjisinden temiz ve yenilenebilir enerji üretimi üzerinde ülke olarak yoğunlaşmakta yarar var. Günümüzde Tübitak-DME-YEGM-MKE gibi kuruluşlar güneş enerjisi üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Isıtma aydınlatma elektrik üretme sıcak su elde etme gibi bir çok uygulamadan doğayı kirletmeden ve ek masraflara girmeden faydalanmayı sağlana güneş enerjisi yavaş yavaş ülkemizde de hak ettiği değere ulaşacaktır.

Zaman içinde devlet eliyle yapılacak tanıtımlar verilecek teşviklerle güneş enerjisi tüm ülkemizde yaygınlaştırılabilir. Yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş elektrik üretimi ile bizleri elektrik konusunda dışarıya bağımlılıktan kurtaracaktır. Isıtma gücüyle bizleri doğalgaz ithalatından büyük oranda kurtaracaktır. Böylesine temiz ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneşten istifade etmenin zamanı gelmiştir.

Güneş Enerjisi Panelleri Nasıl Çalışır ?

Güneş Enerjisi Panelleri Nasıl Çalışır? Güneş enerjisi panelleri + ve – elektrik kutupları ve bu kutuplara bağlanan kablolarla enerjinin AC gerilime çevrilmesi ve tüketime hazır hale getirilmesi esasına dayalı bir sistemle çalışırlar. Güneş panelleri , kablo tesisatı, akü tesisatı ve DC-AC invertör sistemi gibi elemanların bir araya getirilmesi ile gürültüsüz-masrafsız-kesintisiz ve kararlı elektrik enerjisi üreten sistemler geleceğimizin enerji kaynaklarını oluşturuyor.

Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan santraller devasa barajlar külfetli faturalar artık yerini kendi kendine enerji üretebilen hatta üretilen enerjiyi satabilen birimlerin enerji kaynakları olan güneş panellerine bırakıyor.

Oldukça temiz kararlı ve masrafsız olan güneş enerji panelleri ilerideki yıllarda tüm kurum ve kuruluşların enerji kullanım rotasını değiştirecek gibi görünüyor. Çok da pahalı olmayan bu sistemler ileriye dönük enerji ihtiyacının karşılanmasında tercih edilebilir sistemler olarak önümüze çıkıyor. Uzun yıllar boyunca kullanılabilen kesintisiz enerjinin ve bağımsız enerji kaynaklarının yaygınlaşması bekleniyor. Ülkemizde henüz yeni olan güneş enerji panelleri nasıl çalışıyor sorusuna cevap vermek için öncelikle güneş panelleri üretim aşamalarını ve sistemde kullanılan devre elemanlarını tanıyalım.

güneş enerjisi

I.İşlem:

Kum bileşenli Silikon maddesi güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmemize yarayan bir maddedir. Elde edilen devasa kütlede silikon parçaları dev bloklar halinde bor maddesi eklenerek pozitif kutup elde ediliyor. Elde edilen karışım 2000 F derecede pişiriliyor.

  1. İşlem:

Çok yüksek ısıda pişen bu karışım soğumaya bırakılıyor. Daha sonraki işlem bu kütleyi testerelerle ince dilimlere kesmek oluyor. Kesilen levhaların yüzeyine uygulanan kimyasal bir işlemle kum bazlı levhaların yansıtma oranı 2/3 oranında düşürülüyor. Buradaki amaç fotonları yakalamaktır.

III. İşlem:

Güneşin ışığından elektrik elde etmek amacı ile Fosfor maddesi levhalara yüksek ısıda enjekte ediliyor. İstenmeyen bölgelerden Fosfor temizleniyor ve Fotovoltaik cihaz elde edilmiş oluyor. Levhalar 60 veya 72 adedinde Etilen Vinil Asetat arasına yerleştiriliyor. Arkaya bir tabaka yerleştirildikten sonra tüm gövde ısıtılıyor.

  1. işlem:

Yapıyı korumak ve su geçirmez hale getirmek için alüminyum çerçevelerle koruma işlemi yapılıyor. Güneş paneli böylece hazırlanıyor. Arka tarafa elektrik çıkışı için bir sigorta konuyor.

Güneşin sınırsız ve tükenmeyen enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için her şey hazır. Çatıya kurulan paneller sizlere kesintisiz ve tertemiz kararlı akım ve voltajda elektrik üretme için ışığın gizemli gücünü kullanarak ışıktan elektrik enerjisi elde etmeye başlayacaklardır.

Elde edilen elektrik enerjisi DC (Direct Current) doğru akımdır. Evlerde kullanılan elektrik akımı AC alternatif akımdır. Güneş panellerindeki DC akımı AC akıma çevirmek için İnvertör kullanılır.

Kablo Tesisatı:

Çatınızdan güneş panelleri vasıtası ile depolanan enerji DC doğru akım enerjisidir ve İnvertörlerle AC alternatif akım enerjisine çevrilir. İnvertörden evinize elektrik taşımak için kablo tesisatına ihtiyaç vardır.

Akümülatör:

Güneş tüm gücüyle panellerinizi şarj ederken oluşan enerjiyi tüketmediğinizde ya da fazla enerji depolandığında bu enerji akülere gönderilir. Akülerin fazla enerjiden ya da kesilen enerji akımından zarar görmemesi için Akü şarj regülatörleri kullanılmaktadır. Bir güneş paneli elektrik tesisatı satın alınırken en fazla akü tesisatına para harcanmaktadır.

Fazla Elektrik Üretimi:

Tesisatınızdaki güneş panelleri fazla elektrik üretebilir. Harcanmayan elektrik elektrik şirketlerine satılabilir.

Kaynağı kesintisiz üretimi kesintisiz ve masrafsız ve tamamen gürültüsüz güneş enerjisi ile elektrik üretme işlemi tüm çatıları birer elektrik santraline çevirirken elektrik faturalarını tarihe gömüyor.

Güneş Enerjisi Panellerinin Maliyeti:

Günde 5 KW elektrik tüketen bir daire için tasarlanacak Güneş Enerjisi panel tesisatı toplamda 20 bin TL gibi bir maliyet gerektiriyor.